Bevezető

B300

Ebben a leírásban a B300 típusú külső transzformátorok történetét tekintem át a Rigák viszonylatában, azon belül főként az 1973 és 1978 közötti időszakban.

A Vairas és a Kovrov blokkokhoz ugyanaz(ok) a cég(ek) szállították a gyújtás alkatrészek nagy részét, ezért a trafók időrendi sorrendje minden bizonnyal a Verhókon is követhető. A Rigákon a tárgyalásra kerülő trafó a Riga 4-en jelent meg és a Riga 22-ben a  V50-es blokk megjelenéséig használták több módosítással. Általánosságban elmondható, hogy a trafók gyártási dátumát év-hónap szinten felpecsételték a gyertyakábel kivezetés mellé. Szépen látható formában sajnos nagyon kevés trafón marad meg ez a pecsét.

B300

A trafó külsejét tekintve nevezzük primer oldalnak azt, melyikre csatlakoztatjuk a gyújtótekercs vezetékét és szekundernek a túlsó oldalát, ahol a gyertyakábel kivezetése van ( tehát a fenti képen a szekunder oldal látható ) !

A típusok :

#1: A Riga 4-en 68-ban megjelent trafó GOSZT szabványszáma 3940-57. A legkorábbi ismert dátumozású darab 1968-V. havi.

B300

( a kék gyújtótekercs vezeték ’70-XI. havi gyújtásról jön, a trafó ’70-VII. havi )

 Gyártói jele megegyezik a lendkerekeken – gyújtás-alaplapokon – és sok kondenzátoron lévő karikás jellel.

B300

 A trafó két átmenő csavarral van felfogatva a vázra a menetiránynak keresztben. A felfogatás csavarjai lapos csavarhúzóval csavarható félgömb fejű darabok, 71 mm a teljes hosszuk, végükön 20mm mángorolt M5-ös menettel. A trafó primer oldala jobbra, a szekunder balra néz. A primer oldalán a felfogató csavarokkal együtt 5 csavarvég található. Ha a hosszúkás oldalai közül a felfogatási oldalát vesszük az aljának, akkor a legfelső csavar önmagában áll, ami egy tőcsavar, a trafó fedelét hivatott rögzíteni. A jobb felső csavarra csatlakozik a gyújtótekercs vezetéke. A bal felső és alsó csavar egy kis hajlított lemezdarabkával össze van kötve, mert ezen keresztül kapja a trafó a testelést. Ez a kis lemezke az R4-en a váz, trafótartó fülének a külső oldalára való, tehát a bal-alsó tarfótartó csavar rétegrendje belülről kifelé : trafó-vázfül-lemezke-rugós alátét-anya. A lemezke egyik lyuka ovális, ez való a felfogatási csavarra. A trafó primer oldali csavarjaiból mindre dukál egy – egy 8-as kulccsal tekerhető hatlap anya, alatta egy kis rugós alátéttel, de a legfelső, szabadon álló csavarvégen van egy sima alátét is ezek alatt.

B300 B300

 A trafónak a szekunder oldalán szerepel a Zgyelano v CCCP felirat.

A gyertyakábel csatlakoztatás egyszerű tűs, nincs a tűn menet, mint sok más trafónál, vagy mint a gyertyapipákban szokás.

B300

A megfelelő testelés érdekében ellenőrizni kell, hogy a trafó, a vázra csavarozás által megkapja-e a testelést! A trafónak a blokk testpontjára van szüksége, ált. ilyen – olyan úton ezt meg is kapja, de használós gépen a biztonság kedvéért javaslok a blokkról direktben vinni ide egy testvezetéket…

#2: 1973-ban a 12-esek megjelenésével módosult a trafó elhelyezése, berakták az új típusú tank alá úgy, hogy a primer oldal nézett a menetirány szerint hátra, míg a szekunder oldal előre.

B300

 A felfogatás a vázra közvetett lett.

Innentől végig az ilyen tankkal szerelt motorokon a trafóhoz kapcsolódott egy felfogató vas, ami mindig úgy van fent a trafón, hogy a primer oldalt nézve, a baloldali lemezrész van lehajlítva a tulajdonképpeni felfogatáshoz.

A felfogatáshoz tartozik továbbá egy hullámos távtartó segédlemez. Az eredeti beépítésben az az oldala van felfelé, amelyiken két hullámtető van ( ezek alatt mennek át a felfogató csavarok ) , illetve ez a lemezke a tartóvasnak mindig a ” fedett ”, primer oldalról nézve a jobb oldala alatt van.

( a tartóvas a motoron trafó nélkül )

A tartóvasak mind egyformák, de van nálam egy kakukktojás, amin a felfogatás lyukasztásai kissé oválisak és gyári préseltnek látszik, nem pedig utólag kireszeltnek…

B300

( a legfelső tartóvas lyukasztásai oválisak )

A trafótartó csavarok kezdetben jelöletlen fejű, 29 mm hosszú, 10-es kulccsal tekerhető hatlapfejű darabok, 20mm M6-os menettel, szintén 10-es kulccsal tekerhető anyával, az anya alatt rugós és sima alátétekkel. Ezek a csavarok végig a 12-eseken és majd a 16-osokon is balról vannak feltéve, tehát az anyáknak mindig a jobb oldalon kell lenniük!

B300

Az eredeti gyertyakábelek a 12-eseken 6,5 – 7 mm vastagok, feketék, eléggé kemények, jelöletlenek, a rézvezeték benne 1 mm átmérőjű ( 0,785 mm² ) és 32 cm a hosszuk. A gyertyakábel a vázcsövet balról megkerülve megy le a gyertyához. A Riga 3-asoktól a 12-eseken belül az összeszerelt motorokat tekintve 1976 közepéig-végéig egy ugyanazon típusú, dátumozott gyertyapipát alkalmaztak.

A legkorábbi ilyen gyertyapipám 1967-X. havi a legkésőbbi 1975-XII. havi.

B300

 ( a gyertyapipák típusa : C3-12 )

( a gyartyapipák gyártói jele )

B300

(Egy érdekesség: ugyanattól a gyártótól egy egyenes pipa ami a C3-14-es típus )

 #3: A következő trafó altípuson megváltozott a GOSZT szabványszám 3940-71-re.

Külsőleg semmi változtatás nincs egyébként a trafón.

B300

( a trafó 1975-VI. havi, a sárga gyújtótekercs vezeték 1975-II. havi gyújtásról jön )

Ebből a 71-re végződő cikkszámos trafóból a legrégebbi látható dátumozású darab 1974-III. havi, a legfiatalabb 1976-VI. havi a készletemben. A motorokon az -57 / -71 cikkszámos trafók váltási időpontját elég nehéz megállapítani, de nagyjából a 12-esek elejére tehető a dolog a pöttyös tankosok időszakára 1974-ben. Ugyanezen időszakban, elkezdtek megjelenni az RMZ csavarok a motorokon, így a trafó felfogató csavar is ilyen lett, de a csavar paraméterei változatlanok maradtak.

1976 közepe táján megnövelték az RMZ csavarok fején a betűk méretét, így a trafó felfogató csavarok is felismerhetően mások lettek. A csavar méretei továbbra is változatlanok. A legkorábbi ismert dátumozású trafó, ami nagybetűs csavarokkal van felszerelve, 1976-VI. havi.

( felül a régebbi, alul az újabb csavarok )

 B300

( felfogatás az újabb csavarokkal )

B300

 A csavarfej jelölések és a trafók kapcsolatát összesítve megállapítható, hogy :

  • a korai 12-eseken, amelyek trafójának szabványszám -57-re végződik, csak jelöletlen fejű csavarok lehetnek
  • a -71-re végződő szabványszámú trafók a konkrét motor gyártási idejétől függően lehetnek jelöletlen, kisbetűs és nagybetűs csavarokkal is felfogatva.

A továbbiakban az általam vizsgált időszakban, ( R16, amíg K35 ! = ~ 1978 első féléve ) már nem változtattak a csavarfejeken.

#4: 1976 év végétől a trafón a primer oldal jelentősen megváltozott, 5 helyett már csak 3 csavarvég található itt ezután. A legfelsőhöz csatlakozik a gyújtótekercs és a testet továbbra is a tartóvason keresztül kapja a trafó. A változtatás ellenére a GOSZT szabványszám változatlan, de a Zgyelano v CCCP felirat megjelenik a primer oldalon is. A gyártói jel továbbra is a karikás. Ebből a verzióból az egyetlen olvasható dátumozási példányom 1976-X. havi.

B300

( Jobboldalon az újabb trafó. Innentől nem csatlakoztatok szemléltetésből a gyújtótekercs pontjára vezetéket, mert az évjárathű vezeték színeket még tanulmányozni kell. )

A gyújtótekercs csatlakoztató pont csavarrendje nehezen meghatározható, nekem a leg-gyáriasabbnak alulról felfelé a ” rugós alátét – keskeny anya – alátétsarus gyújtótekercs csatlakoztatás – rugós alátét – normál anya ” rétegrend tűnik, de van trafó alsó alátét nélkül, alul normális vastagságú anyával is. Az biztos, hogy valamilyen anyának kell alul is lenni, és hogy felül rugósalátét és normál anya van.

B300

(rugós alátét–keskeny anya(–elektromos csatlakozás–)–rugós alátét–normál anya)

( 1976-X. )

A trafó tekercse a testet és a gyújtótekercs feszültségét a két csavarhoz csatlakozó ” átviteli lemezkén ” keresztül kapja meg, ezért ezek környékén nagyon fontos a megfelelő kontaktus!

Az új, 3 csavaros trafók megjelenésével kb egy időre tehető egy új, fekete, gyártói jel és dátumozás nélküli gyertyapipa megjelenése.

( Drót ”zégergyűrű” biztosítja a pipa fixálását. Ezeknek a pipáknak is lehetett evolúciója, amint látható nem egyezik az anyagvastagság…- a vékonyabb falú való pár hónappal újabb motorról )  

A motorokon az 5 csavaros trafóról a 3 csavarosra való átállás a 12-esek legvégére tehető, amikor már mentek a csíkos sárvédők és kezdtek megjelenni rendszertelenül a nagyülések – nagycsomik – nagy hátsó lámpák.

#5: 1976 XI. hónaptól kissé módosultak méretében a primer oldalon a feliratok.

B300

( a felső az újabb, 1976-XI. havi, a szabványszám majdnem lelóg, a Zgyelano v CCCP felirat meg jobbra zárt )

B300 ( 1976-XI. ) 

 B300

#6: Az új 3 csavaros típus kifejlesztését követően a primer oldalon elég hamar megváltozott a gyártói jelzés a karikás-jelről egy kis villámos jelre. A legkorábbi villám-jeles trafóm 1977-II. havi, egy átmeneti darab, a korábbi öntőformán csak egyszerűen felülnyomták a karika jelet. Számszerűleg ezt azt jelenti, hogy a 12mm átmérőjű karika-jel helyén van egy 13 mm átmérőjű öntő/sütőformából való karika kivágásának a gyártástechnológiai ” pecsétperem karikája ”, amiben benne van az új villámos jel, de valamivel kisebb méretben, mint amekkora lesz később. Ezen a trafón a villám magassága – 10mm.

B300

( felül az újabb, 1977-II. havi trafó )

B300

( 1977-II )

B300

 #7: 1977-III. hónapra csináltak a villám-jeles primer fedélnek saját öntő ( sütő ) formát, rajta van 12mm-es villám magassággal a villám-jel, és az új fedélre újra más arányokkal kerültek fel a tartalmában továbbra is változatlan feliratok.

B300

( felül az újabb trafó )

( A primer fedél 1977-III – tól )

 A karika-jelesről villám-jelesre való váltás az összeszerelt motorokat nézve a Riga 16-os elnevezés megjelenésével tehető egy időre 1977 eleje – közepe tájékán. Innentől a 16-osokra 180 fokban megfordítva, a gyertyakábel kivezetésével hátrafelé szerelték fel a trafót, ami miatt a gyertyakábel 5 centivel rövidebb lett ( 27 cm ) de a gyújtótekercs vezetékét viszont hosszabbra kellett csinálják. A 16-osokon a gyertyakábel a vázcsövet jobbról kerüli meg és a bowdenvezető segédfül fölött, a váltó-kuplung bowdenek és a vázcső között megy a gyertyához.

( A tartóvas a trafó nékül. A fordított trafó miatt a lehajtott lemez a konzol jobb oldala mellé került – a szemléltető motor egy pedálos 16-os – )

(  gyertyakábel vezetése a 16-osokon )

#8 és #9 : A továbbiakban a villám-jeles trafók primer oldala változatlan maradt, de a szekunder oldalon az 5 csavarosokról örökölt Zgyelano v CCCP felirat két lépcsőben eltűnik. Először még megvan a felirat körüli karika, aztán csináltak teljesen új sablont, amin már semmi nyoma a szekunder oldalon a feliratnak. Ez egyébként is felesleges volt már amióta a primer oldalra is  felkerült ez a felirat. A felirat eltűnésének a lépcsőit egyelőre nem tudom dátumokhoz kötni, a legfiatalabb, még feliratos trafóm 1978-III. havi, az utána való trafóimról egy kivételével mindről le van kopva a dátumozás sajnos.

B300

( időrendben balról jobbrara, #7 – #8 – #9 )

A classic trafók története itt befejeződik, a V50-es blokkal, a tisztán 22-esnek nevezhető gépeken új trafó jelent meg, aminek a tanulmányozását a tiri-fanoknak meghagyom. Hozzá kell tennem, hgy 1978-9 és 1982-3-4 között lehet, hogy voltak még említésre méltó módosítások, de mivel ez az időszakkal kívül esik az érdeklődési körömön, nem tudok róla biztosat mondani… A classic trafók gyártásának befejezése csak nagyjából lőhető be a legfiatalabb 9. generációs darabom 1982-IV. havi.

B300

 

( Összesített sor. Nagy felbotásban megtalálható itt : http://kepfeltoltes.hu/120310/DSC00208feliratozott_www.kepfeltoltes.hu_.jpg )

Utószó:

A classic trafóhoz tartozik még pár kiegészítő információ:

– A classic trafókon a gyertyakábel csatlakoztatásánál alkalmazott menetes beszorító műanyag csavar 3 színű lehet, jellemzően a karika-jeles trafókon fekete, a villám-jeleseken meg piros vagy fehér.

B300

– A trafók szekunder oldali Zgyelano v CCCP feliratának betű méretei – karakterközei is több változatúak, de típusokra nem jellemzően vsz a több darab öntő/sütőforma valamiért nem volt milliméter pontosan megegyező…

– A trafók műanyag ( bakelit ) házának színe legnagyobb részben barna, de előfordulnak tisztán feketék is, illetve barna-fekete hibridek, amelyeken a primerfedél szokott a fekete lenni.

Fekete primer fedelek, vagy házak csak a karika-jeles trafókból vannak, villám-jelesből még nem láttam. A dolog oka valószínűleg egyszerű alapanyag változtatgatás kényszerből, vagy kísérletezés képen… Korábban a tisztán fekete trafókat Verhónak gondoltam, de ez az elmélet megdőlt, Rigán is van eredetinek gondolható, barna – fekete vegyesfagyi.

B300

( fekete és barna-fekete hibridek )

– Mint már írtam, a trafókat a 12-eseknél úgy rakták fel, hogy a gyertyakábel kivezetés előrefelé nézett. Gyújtásprobléma esetén a gyertyakábel, vagy a csatlakozásának az ellenőrzéséhez, illetve az esetleges gyertyakábel cseréhez le kellett szedni a tankot, vagy magát a trafót. Használati 12-eseken megengedhetőnek tartom, hogy az eredetihez képest fordítva tegyék fel a trafót, de ehhez a gyújtótekercs vezetékét meg kell toldani. A gyertyakábel maradhat az eredeti hosszabb, vagy inkább, ha az eredeti van rajta, akkor rakjuk el, és vágjunk rá egy újat.

– Szót érdemel, hogy a classic trafókat ugyan abszolút nem javíthatónak tervezték, de azért szét lehet őket szedni, bár eléggé munkaigényes. A primer oldali csavarokról minden anyát letekerve a primer fedél valamennyire leemelhető, de a trafóra menő rézvezetékek nem engedik teljesen leemelni. Ezek a rézvezetékek a primer fedélhez forrasztva vannak. Az 5 csavaros trafóknál a felfogatás csavarok feletti két csavar valójában üreges belsejű, azokba van beleforrasztva a két vezeték ( test és gyújtótekercs ).

A 3 csavarosoknál a vezető lapkák óncseppjében vannak ugyanezek a szálak.

B300

Ha ezeket a belső szálakat tartó forrasztásokat melegítve emeljük le a primer fedelet, akkor szépen elénk tárul a trafó belseje.

B300

( a primer fedél alatt van egy tömítés )

Ekkor jön a neheze, mert a trafó tekercse ki van öntve szurokkal, ami jól megkeményedett azóta, aztán sehogyan sem engedi ki a tekercset, közben a gyújtáskábel leforrasztott kivezetése is visszafogja azt…

A trafó tekercselése nem klasszikus menetes, abszolút nem javítható, ha rossz, akkor kuka az egész, és sajnos a rezet sem lehet kinyerni belőle.

– Mellékesen kitérek rá, hogy több motoron találkozni olyan gyújtáskapcsolóval, ami a gyújtótekercs vezetékét szakítja meg a trafó előtt. Ez a leállítási mód a szakirodalom szerint károsíthatja a gyújtótekercset, ha valaki nem szereti a dekompresszort használni, akkor inkább egy kapcsolható testelő vezetéket szereljen a gyújtótekercs vezetékének a trafóra csatlakozó pontjára !

Vége

Köszönöm a figyelmet, szívesen vennék minden észrevételt – korrekciót a cikkel kapcsolatban, kérek mindenkit, hogy ha van jól látható dátumozású trafója, küldjön róla képet, esetleg, ha motoron van, akkor arról is, pár kísérő szóval, hogy mennyire tekinthető gyárilag szereltnek.

 Üdv : Kun P.

Tagged with →  

One Response to B300 – avagy, Classic Trafo evo

  1. Zsolt szerint:

    Sziasztok!
    Kérdezném, hogy a Verhovina 6 (Riga 16) trafója milyen ma kapható trafóval pótolható, illetve milyen más típusé szerelhető helyette?
    Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.